Steg for Steg

«STEG FOR STEG» – ET RUSFRITT AKTIVITETS- & NETTVERKSTILBUD

sfskonfillustrasjon2_jpg_1952074058

– fra der du er til der du ønsker å være

 •  Er du i rusbehandling eller nettopp skrevet ut?
 • Ønsker du å holde deg 100 % rusfri?
 • Er du redd for tilbakefall?
 • Savner du rusfrie venner og rusfrie aktiviteter i et trygt og hyggelig sosialt miljø?

Da er STEG FOR STEG et tilbud for deg!

Den største utfordringen er ikke å bli rusfri; – det er å forbli rusfri. Erfaring viser at ensomhet, kjedsomhet, isolasjon og følelsen av å være «annerledes» er en trussel for rusfriheten og ofte kan føre til tilbakefall.

STEG FOR STEG er et aktivitets- og nettverkstilbud for deg som ønsker et godt og innholdsrikt liv uten rus. Tilbudet spenner fra kulturelle opplevelser til fysisk aktivitet og sosiale sammenkomster. Aktivitetene foregår på dag, kveld og helg gjennom hele året og er rusfrie.

Eksempel på aktiviteter: Turer i skog & mark – Utflukter – Kino – Teater – Bowling – Fotball – Svømming – Spinning – Kafebesøk – Yoga – Fisking – Frokosttreff – Tema -/hyggekvelder, mm.

Du vil få muligheten til å bygge nye sosiale nettverk, få økt tilhørighet, forbedret livskvalitet, økt selvrespekt/-tillit og styrket mestringsfølelse.

I STEG FOR STEG fokuserer vi på:

 • Ressurser: Vi møtes hverandre som ressurspersoner og forsterker det som går bra.
 • Selvstendighet: Alle har ansvar for eget liv.
 • Frivillig deltakelse: Folk bestemmer selv hvordan og hvor mye de vil involvere seg.
 • Likeverdig samarbeid: Felles mål og forpliktelser som følges opp.
 • Praktisk handling: Vi driver med normale aktiviteter og oppgaver som folk flest gjør.

Sitat fra deltaker i Steg for Steg, Oslo: «I STEG FOR STEG kan jeg være den jeg er. Om jeg feiler, ser ingen ned på meg, og jeg prøver igjen. Vi bestemmer selv hva vi skal gjøre og har det bra fordi vi gjør ting sammen. Du går på en måte fra å være bruker til å bli en ressursperson» 

Aktiv og glad

Selv om det er aktiviteter som er det ytre kjennetegnet til STEG FOR STEG er det samspillet og relasjonen mellom enkeltmenneskene som er det spesielle og det som skaper energien og framdriften i tiltaket. Ansatte tilrettelegger for en drift hvor du som deltaker gjør så mye som mulig selv med støtte fra frivillige.

I STEG FOR STEG vil du:

 • bygge ny rusfri Identitet og Selvrespekt – «få følelse av å være noe, være noe verdt»
 • finne Mening i livet – «følelse av å være del av noe, at det er noen som trenger deg»
 • få økt Mestringskompetanse – «følelse av at du duger til noe»
 • oppleve Tilhørighet – «følelse av å høre til, høre hjemme et sted/hos noen»
 • oppleve Trygghet – «kunne føle, tenke og utfolde deg uten å være redd»
 • få Sosial støtte – «noen som kjenner deg og bryr seg om deg, som vil passe på deg»
 • bygge egne Sosialt nettverk – «noen å dele tanker og følelser med, være en del av et fellesskap»

 

Kontaktinformasjon:

 • STEG FOR STEG – Arendal 
 • Malmbryggen

Avdelingsleder:Lene Merete Gunnarson.  Tlf:459 751 92 lene.gunnarson@blakors.no

Aktivitetsleder: Jack Fredriksen. Tlf: 902 18 933   jack.fredriksen@arendal.kommune.no

Kom gjerne innom oss for en uformell prat og en kaffekopp og få ytterligere informasjon om tilbudet!

 

Nettside Steg for Steg Blå Kors Norge: http://www.blakors.no/ 

Nettside Blå Kors T5: http://t5senteret.no/

 

STEG FOR STEG samarbeider med Arendal kommune og «Med hjerte for Arendal»