Om T5 senteret

 

T5 senteret i Arendal er en forening i  Blå Kors Norge. Grunnen til at vi heter T5 er på grunn av adressen vår, som er; Teaterplassen 5 i Arendal. Vi kaller oss for et kontaktsenter for rusmisbrukere i Arendal, og er på mange måter et ankerpunkt i livet til mange av dem. Hver dag har vi rundt 30-50 besøkede, både til brød, kaffe og sosialt. I tillegg til dette, vil vi gjerne sette i gang flere aktiviteter etterhvert. Sommeren 2010 var vi blant annet på båttur, og nå har vi fått sykler som vi kan kose oss med.

 

Organisasjonen vår er avhengig av frivillig hjelp. For tiden er vi to stykker i faste stillinger, og en som jobber her på frivillig grunnlag. Om du skulle være interessert i å bidra til frivillig og sosialt arbeid er det bare å konakte oss!

Vi er svært åpne til både besøk fra studiegrupper og skoler. For oss er det viktig at folk har en viss forståelse for blant annet selgere av gatemagasinet vi har her, og selgerne. Målet vårt er å utvikle respekt for hverandre, samtidig som vi tar så godt vare på hverandre som mulig.